WIND FARM CRUCEA NORTH
Crucea, jud. Constanța

Obiectiv de constructii: Lucrări de infrastructură
Inceperea executiei: 10.01.2012
Lucrari executate: Racord LEA-LES 20 KV şi post transformare, construcţie drumuri de acces temporare şi reţea internă de drumuri, construcţie platforme macara şi zone pietruite, dezafectare şi renaturare a lucrăriilor de construcţii temporare, mentenanţă.
2012