Declarație privind protecția datelor

 

 1. Numele și datele de contact ale operatorului, precum și ale responsabilului cu protecția datelor la nivelul unității

Operator:

S.C. Reif Infra S.R.L.
Str. Iugoslaviei 64 A
Ap. 3-4, RO – 400423,
Cluj-Napoca

Tel: +40 (264) 406-066
Fax: +40 (264) 432-425

Responsabilul nostru cu protecția datelor la nivelul unității poate fi contactat la adresa sus-menționată sau la adresa de e-mail datenschutz@reif-bau.de.

 1. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și natura și scopurile utilizării acestora
 2. a) La vizitarea paginii de internet

La afișarea paginii noastre de internet, browserul utilizat pe terminalul dumneavoastră trimite automat informații către serverul paginii noastre de internet. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa-numit „logfile”. Următoarele informații sunt înregistrate fără vreo acțiune din partea dumneavoastră și stocate până la ștergerea automatizată:

 • numele fișierului accesat
 • data și ora accesării
 • cantitatea de date transmisă
 • mesajul dacă accesarea a fost efectuată cu succes
 • descrierea tipului browserului utilizat
 • sistemul de operare utilizat
 • pagina vizitată anterior
 • operatorul de servicii de internet
 • adresa IP a dumneavoastră

Aceste date sunt prelucrate de către noi în următoarele scopuri:

 • asigurarea unei conexiuni bune la pagina de internet,
 • asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet,
 • analizarea securității și stabilității sistemului, precum și
 • în alte scopuri administrative.

Temeiul de drept pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile enumerate mai sus ale colectării de date. Datele colectate nu vor fi folosite de către noi în niciun caz în scopul de a face deduceri cu privire la dumneavoastră.

De asemenea, la vizitarea paginii noastre de internet utilizăm module cookie, precum și servicii de analiză și marketing. Detalii în acest sens găsiți la pct. 4-6 din această declarație privind protecția datelor.

 1. Transmiterea de date

Datele personale ale dumneavoastră nu sunt transmise terților în alte scopuri decât cele enumerate mai jos.

Transmitem datele personale ale dumneavoastră către terți numai dacă:

 • v-ați dat consimțământul expres conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor,
 • transmiterea este necesară conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor și nu există niciun temei pentru prezumția că dumneavoastră aveți un interes prevalent care necesită protecție în privința netransmiterii datelor dumneavoastră,
 • există o obligație legală de transmitere, conform art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul general privind protecția datelor, și
 • acest lucru este permis prin lege și este necesar pentru desfășurarea relațiilor contractuale cu dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul general privind protecția datelor.
 1. Modulele cookie

 

În unele secțiuni ale paginii noastre de internet utilizăm așa-numite module cookie. Prin astfel de elemente de fișier, calculatorul dumneavoastră poate fi identificat ca unitate tehnică în timpul vizitei dumneavoastră pe această pagină de internet, pentru a vă facilita utilizarea ofertei noastre, inclusiv în cazul vizitelor repetate.

 

De regulă aveți însă posibilitatea să setați browserul dumneavoastră în așa fel încât să fiți informat despre crearea de module cookie, astfel încât puteți să permiteți sau refuzați aceste module, respectiv să ștergeți module cookie deja existente.

 

Vă rugăm să folosiți funcția de asistență a browserului dumneavoastră pentru a obține informații despre modificarea acestor setări. Vă atragem atenția că este posibil ca anumite funcții ale paginii noastre de internet să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea modulelor cookie.

 

Modulele cookie nu permit ca un server să citească date private de pe calculatorul dumneavoastră sau datele create de un alt server. Acestea nu provoacă daune pe calculatorul dumneavoastră și nu conțin virusuri.

 

Utilizarea modulelor cookie de către noi se întemeiază pe art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor: prelucrarea se efectuează în scopul îmbunătățirii funcționalității paginii noastre de internet. Astfel, aceasta este necesară pentru apărarea intereselor noastre legitime.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

Aveți următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 

 1. Dreptul de acces

 

Aveți dreptul să ne solicitați o confirmare a faptului dacă se prelucrează date cu caracter personal care vă vizează.

 

 1. Rectificare/ștergere/restricționarea prelucrării

 

De asemenea, aveți dreptul să solicitați de la noi

 • rectificarea neîntârziată a datelor cu caracter personal incorecte care vă vizează (dreptul la rectificare);
 • ștergerea neîntârziată a datelor cu caracter personal care vă vizează (dreptul la ștergere) și
 • restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării).

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

 

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă vizează și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și să transmiteți aceste date altui operator.

 

 1. Dreptul la retragerea consimțământului

 

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul la orice moment. Retragerea consimțământului nu aduce atingere legalității prelucrării efectuate în temeiul consimțământului până la momentul revocării.

 

 1. Dreptul la opoziție

 

Dacă prelucrarea unor date cu caracter personal care vă vizează este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (art. 6 alin. 1 lit. e din Regulamentul general privind protecția datelor) sau pentru interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor), aveți dreptul la opoziție.

 

 1. Dreptul la plângere

 

Dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți plângere la o autoritate de supraveghere, fără ca aceasta să aducă atingere altor căi de atac.

 

 1. Modificarea declarației privind protecția datelor

 

Ne rezervăm dreptul să adaptăm această declarație privind protecția datelor, în cazul unei eventuale modificări a situației juridice, a serviciului sau a prelucrării de date. Acest lucru se aplică însă numai în privința declarațiilor privind prelucrarea datelor. Dacă sunt necesare consimțăminte ale utilizatorilor sau dacă părți ale declarației privind protecția datelor conțin reglementări cu privire la relația contractuală cu utilizatorii, modificările se efectuează numai cu consimțământul utilizatorilor.

 

Utilizatorii pot să se informeze periodic despre eventualele modificări, prin această declarație privind protecția datelor.