SCANIA
Luncani, jud. Cluj

Obiectiv de constructii: Platformă pentru camioane
Inceperea executiei: 02.01.2009
Lucrari executate: Lucrări de terasamente, pregătirea terenului, lucrări de extindere a străzilor, lucrări de canalizare, tehnică de separare, lucrări de pavare, staţie de pompare, lucrări de împrejmuire, lucrări de electricitate.
2009