Bosch Rexroth
Blaj, jud. Alba

Obiectiv de constructii: Clădire nouă fabric BOSCH
Inceperea executiei: 03.01.2012
Lucrari executate: Pregătirea terenului, lucrări de terasamente, canalizare şi amenajare cale de acces
2012