Reabilitare și modernizare străzi
Turda, jud. Cluj

Obiectiv de constructii: Proiect de reabilitare și modernizare a străzilor
Inceperea executiei: 01.08.2009
Lucrari executate: Lucrări de terasamente, lucrări de îmbunătațire a terenului, lucrări de pavare.
2009