Extindere rețele de apă și canalizare menajeră
Câmpia Turzii, jud. Cluj

Obiectiv de constructii: Proiect de reabilitare și modernizare a străzilor
Inceperea executiei: 01.10.2009
Lucrari executate: Lucrări de terasamente, lucrări de îmbunătațire a terenului, lucrări de pavare.
2009