EGGER TECHNOLOGIA I
Rădăuți, jud. Suceava

Obiectiv de constructii: Clădirea nouă a fabricii de adezivi EGGER Technologia SRL
Inceperea executiei: 05.10.2010
Lucrari executate: Pregătirea terenului, lucrări de terasamente, subterane, canalizare și amenajare cale de acces
2010