EGGER ROMANIA – Fabrica de cherestea
Rădăuți, jud. Suceava

Obiectiv de constructii: Extindere a platformei de depozitare a lemnului pentru clădirea nouă a fabricii de adezivi Rădăuți
Inceperea executiei: 09.02.2010
Lucrari executate: Pregatirea terenului, lucrari de terasamente, subterane, canalizare si amenajare cale de acces
2010