EGGER Energia OSB
Rădăuți, jud. Suceava

Obiectiv de constructii: Cladire nouă fabrica OSB Rădăuți
Inceperea executiei: 11.29.2010
Lucrari executate: Pregătirea terenului, lucrări de terasamente, subterane, canalizare și amenajare cale de acces
2010