Cantina BOSCH
Blaj, jud. Alba

Obiectiv de constructii: Cantina BOSCH
Inceperea executiei: 10.26.2015
Lucrari executate: Lucrări de terasamente, lucrări de drumuri, lucrari electrice, retele de apa, amenajare spatii verzi,
2015