Robert Bosch S.R.L.
Jucu, jud. Cluj

Obiectiv de constructii: Clădire nouă fabrică BOSCH
Inceperea executiei: 05.01.2012
Lucrari executate: Pregătirea terenului, lucrări de terasamente, canalizare şi amenajare cale de acces.
2012