STA/DAIMLER NAG 3 Sebeș
Sebeș, jud. Alba

Obiectiv de constructii: Land Levelling
Inceperea executiei: 11.06.2013
Lucrari executate: Stabilizarea solului, lucrări de terasamente, stabilizare taluz, instalarea de prefabricate din beton
2013